EN LT
Contact us:+370 69155222

Privacy Policy

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kokiu tikslu mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami teikti Jums tinkamus pasiūlymus dalyvauti atrankose, įvertinti Jūsų patirtį ir turimas kompetencijas ir pristatyti Jus savo klientams – galimiems darbdaviams.

Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?

Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, patirtį, profesiją, darbo patirtį, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis ir darbdaviu informaciją, Jūsų vertinimo rezultatus, ir kt.

Privatūs kliento duomenys nebus kaupiami pasinaudojant slapukais kaip priemone duomenims kaupti, jeigu nebus asmens sutikimo tokiam duomenų kaupimui.

Tinklapyje naudojami slapukai:

Slapuko  pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas?
qtrans_front_language Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos atpažinimui kalba (“lt” arba “en”) Ne 1 metus
agreePolicy Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas paspaudė sutikimo mygtuką pranešime apie slapukus Skaitinė reikšmė (“1”) Ne iki naršyklės lango uždarymo

 Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes gausime iš Jūsų , kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su mumis ir Klientu ar bendrausite telefonu, el.paštu ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus ir kt.
Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar pažįstamų. Šiais būdais informaciją ir duomenis apie Jus mes rinksime tik Jus informavę ir gavus Jūsų sutikimą.

Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.
Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu.
Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems asmenis, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. techninių paslaugų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams

Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 3 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 5 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.

 Ar mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

Taip, mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
Šiuo tikslu mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, e. pašto adresą, lytį, amžių, Jūsų išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas.
Duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūs galėsite bet kada lengvai atšaukti susisiekdami su mumis el.paštu.

Kaip su mumis susisiekti?

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais gali kreiptis info@dotoni.lt

Contact us

    This website uses cookies. To accept our Cookies policy please click "Agree" button and continue to the website. More information about the cookies we use and the policy can be found here.

    Agree
    ×